Home / Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Cargonetics BV is expediteur en doet bemiddelen in het tot stand komen naar enerzijds vraag tot het doen vervoeren van goederen en anderzijds het doen vervoeren van goederen. De geldende algemene voorwaarden zijn de  Nederlandse Expeditie Voorwaarden 1 Mei 2018.